Gunda-Mania

ガンダムに関する情報発信するブログです!

機動戦士Vガンダム

【ガンプラHG】LM312V04+SD-VB03A Vダッシュガンダム

ガンプラ商品:HGUC:188 1/144 Vダッシュガンダム LM312V04+SD-VB03A V-DASH GUNDAM シリーズ作品:機動戦士Vガンダム 販売日:2015年3月 HGUC 1/144 LM312V04 + SD-VB03A Vダッシュガンダム (機動戦士Vガンダム) BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) Amaz…

【ガンプラHG】LM314V23/24 V2アサルトバスターガンダム

ガンプラ商品:HGUC:189 1/144 V2アサルトバスターガンダム LM314V23/24 VICTORY TWO ASSAULT BUSTER GUNDAM シリーズ作品:機動戦士Vガンダム 販売日:2015年5月 HGUC 1/144 LM314V23/24 V2アサルトバスターガンダム (機動戦士Vガンダム) BANDAI SPIRITS(…

【ガンプラHG】LM314V21 V2ガンダム

ガンプラ商品:HGUC:169 1/144 V2ガンダム LM314V21 VICTORY TWO GUNDAM シリーズ作品:機動戦士Vガンダム 販売日:2014年1月 HGUC 1/144 LM314V21 V2ガンダム (機動戦士Vガンダム) BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) Amazon ヴィクトリーガンダムの後継…

【ガンプラHG】LM312V04 ヴィクトリーガンダム

ガンプラ商品:HGUC:165 1/144 ヴィクトリーガンダム LM312V04 VICTORY GUNDAM シリーズ作品:機動戦士Vガンダム 販売日:2013年11月 HGUC No.165 1/144 LM312V04 ヴィクトリーガンダム (機動戦士Vガンダム) BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) Amazon リ…